MNW

MNW-sauvakävely – tehosta kävelyäsi huomattavasti

Olen Modern Nordic Walking Master Trainer eli MNW-sauvakävelyohjaaja. Suoritin Master-tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa syksyllä 2015, jolloin kurssi ensimmäistä kertaa oli Suomessa yliopistotasoisena saatavilla.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta valmistuneet Tiina Arrankoski ja Tuomo Kettunen ovat jalostaneet sauvakävelyä lajina ja kehittäneet modernin suomalaisen sauvakävelyn, Nordic Walkingin. Maailmaa valloittava laji rakentuu kolmesta peruspilarista: kävelytekniikasta, ryhdistä ja sauvatekniikasta. Kurssin käyneet ovat hämmästyneet, miten paljon kokenutkin sauvakävelijä parantaa tekniikkaansa ja kävelyn tehoa. Ja kaiken lisäksi se on hauskaa ja virkistävää!

Kävely, ryhti, sauvatyö
Yksi tärkeimmistä modernin Nordic Walkingin perusperiaatteista on se, että lajin oppitunneilla opittavat ja omaksuttavat asiat ovat suoraan siirrettävissä jokapäiväiseen elämään. Vaikutus näyttäytyy parempana liikkumisena, parempana ryhtinä ja parempana kehonhallintana. Lajin opetuksen tavoitteena on oppia kannattamaan kehoa ja käyttämään kehon luontaisia liikeratoja.

Tehokkaampaa kuin tavallinen kävely
Nordic Walkingin tehokkuus perustuu siihen, että ylä- ja keskivartalon lihaksisto saadaan aktiivisesti mukaan liikuttamaan kehoa eteenpäin. Tavanomaisessa kävelyssä työskentelevät pääosin vain jalkojen lihakset. Toisaalta myös jalkojen lihastyö aktivoituu ja tehostuu sauvakävelytekniikan kehittymisen myötä.

Nordic Walkingin kalorikulutus on suoraan verrannollinen tekniikkatasoon. Hyvän Nordic Walking -tekniikan hallitseva nostaa suhteellisen helposti kalorikulutusta 30–50 %, lajin ekspertit jopa 100 % normaaliin kävelyyn verrattuna, riippuen kävelynopeudesta ja siitä, kuinka intensiivistä sauvatyö on.

Modern Nordic Walking seuraava kurssi suunnitteilla!